In memoriam Netty Meermans

Van 1975 tot 1987 is Netty voorzitter geweest van de Stichting Balletschool Schagen.

Zij heeft zich vanaf die tijd ingespannen om voor het balletonderwijs in Schagen een eigen

onderkomen te realiseren.

 

Uiteindelijk na 6 jaar, in de loop van 1981, werd door de gemeente besloten een geheel nieuwe

studio te bouwen, welke op 25 september 1982 feestelijk werd geopend.

Wij zijn Netty nog elke dag dankbaar voor haar diplomatieke onderhandelingen met de

gemeente, waardoor dit tot stand is gekomen.

foto netty foto netty